میکروفن Cardioid چیست؟

 

میکروفن Cardioid چیست؟

میکروفون cardioid  بیشترین حساسیت را در قسمت جلوی کپسول میکروفن و حداقل حساسیت را در قسمت پشت کپسول میکروفن دارد. این به این معنا است که صدای محیط را بصورت ناخواسته به حداقل میرساند و بازخورد بیشتری به صدای فردی که در جهت مناسب میکروفن قرار گرفته است ، نشان میدهد.

به همین جهت یک میکروفن cardioid به ویژه برای صداهای بلند مناسب تر باشد.

 

در نمودار زیر یک نمونه زاویه گیرایی صدای میکروفن های کاردئید مشخص شده است.